گورستانها و آیین های سوگواری در لرستان

اینکه در این جستار برداشت و پنداشت  نگارنده از آیین سوگواری چیست . پرسشی است که پاسخ آن می تواند در بهتر و درست تر فهمیدن این نوشته سود مند و یاریگر باشد . آنچه را که در اینجا به نام آیین سوگواری نام برده می شود . کارهای است که کسان و بستگان کس دم مرگ ، پس از مردن او انجام می دهند و این کارها در برگیرنده رفتارهای همچون شیون کردن و یادبودها و ... و کارهای مانند چگونگی آماده سازی مرده برای خاکسپاری ، شیوه خاکسپاری و در گور نهادن او ، ساختمان گور و اماده سازی آن پیش از به خاکسپاری ، و آراستن و نمای ان پس از خاکسپاری و ... می گردد .

این آیین که در روزگاران نه چندان دور لرستان - گذشته از جایگاه درگذشته و در حد توان مالی بازماندگان وی-  یکی از پرهزینه ترین ، بزرگترین ، پر اهمیت ترین و باشکوه ترین آیین های قومی بود . امروزه - شوربختانه - در پی  کمتر شدن ارزش انسان در فرهنگ نوین دارایی مدار که پیامد آن گسترش و پیشرفت ماشین ایزم است همچون بسیاری از جایها و فرهنگهای دیگر  در حال رنگ باختن و از بین رفتن است .

این کهترین در این زنجیره از نوشته ها - گورستانها و آیینهای  سوگواری در لرستان - برآن است تا گوشه های از این ویژگیها را برشمرده و درباره برخی از آنها نیز گفتنیهای بیشتری را به پیشگاه شما بزرگواران پیشکش نماید  . باشد تا شای تلنگری برای جوانان کهن بوم  ایران گردد تا با برپایی درست و به سامان و به روز شده این آیینهای انسانی و بزرگ اندیشانه پدران خویش را نگهدار باشند و آنها را زنده و پاینده و بالنده و مانا نمایند .

ایدون بادا ، ایدونتر باد

/ 0 نظر / 238 بازدید