دارالتربیه عشایری یا دارالحربیه رضاخانی ؟(3 )

... البته علاوه بر آنچه گفته شد ، اقدامات بعدی – این به اصطلاح چاوشان فرهنگ و آورندگان دانش به لرستان - و شیوه ی اداره و رسیدگی به امورات و نحوی نگهداری از دانش آموزان این موسسه خرم آباد نیز خود گواه دیگریست برای هرچه روشنتر نمودن اهداف و افکار پلیدی که در پس پشت افکار موسسین این موسسه پنهان بوده . که ما در اینجا برای جلوگیری از اطناب کلام ، تنها به ذکر نقل قولهای در این باب اکتفا و هرگونه بسط و داوری را به خوانندگان گرامی وا میگزاریم .

« مرحوم عزیزا.. ضیایی از نخستین گردانندگان دارالتربیه عشایری مسقر در خرم آباد ، در باره ی وضعیت معارف خرم آباد فیلی چنین نوشته است : " ... از طرف تیمسار سپهبد [ امیر ] احمدی به وزارت [ معارف] پیشنهاد گردید که یک باب دارالتربیه عشایری شبانه روزی برای اطفال عشایر در شهر خرم آباد تاسیس گردد . که این پیشنهاد فورا مورد تصویب وزارت فرهنگ واقع شد و آقای احمد سعیدی بازرس وزارتی به خرم آباد امد . با نظر تیسمار سپهبد احمدی بودجه دارالتربیه را تنظیم و به مرکز برد و پس از تصویب مرکز دستور تاسیس ان رسید و دارالتربیه عشایری در محله پشت بازار عمارت متعلق به مرحوم آقای صادق جوادی .... دایر و ا طفال عشایر که به وسیله ی لشکر  [ غرب و امیر احمدی ] معرفی [ !!! ] شده بودند ، قبلا [ با همان ] وضع و لباسی که آمده بودند عکس برداری و پس از استحمام و پوشیدن لباس متحدالشکل نیز از آنها عکس [ گرفته شد و ] به تحصیل مشغول شدند ."

 

و نیز :

" ... آقای آمیرزا محمد اعتضاد السلطنه رازانی رئیس معارف و اوقاف بروجرد و لرستان چند روزی قبل از ایشان [ احمد سعیدی ] به خرم آباد آمد . ترتیب مدرسه عشایری شبانه روزی لرستان را با حضور [ امیر احمدی ] داد و به بروجرد حرکت نمودند که وسایل مقدماتی آن را ... تهیه و مراجعت نموده مدرسه شبانه روزی عشایری مفتوح بشود . عجالتا اطفال عشایر لرستان در مدرسه سپه دولتی مشغول هستند تا مدرسه مخصوصه خودشان افتتاح شود " »

( دارالتربیه دولتی عشایر لرستان – سید فرید قاسمی - نشریه ی لرستان شناسی شقایق – سال اول – شماره 2 – تابستان 76 – به نقل از « تاریخچه ی فرهنگ لرستان » عزیز ضیایی - سالنامه ی دبیرستان پهلوی )

 

« " چون وسایل آسایش و راحتی محصلین – به علت نبودن نور کافی و فضای آزاد برای ورزش و مرطوبی بودن [ ساختمان  آن ] – فراهم نبوده ....  " »

 

( همان – و به نقل از تاریخچه ساختمانها و تعمیرات معارفی و اوقافی در دو سال 1313 و 1314 ، تهران ، وزرات معارف و اوقاف و نایع مستظرفه ، اداره کل انطباعات ، دایره احصاییه ، بی تا ، ص 23 و 24 )

« گزراش بازدید خرداد ماه 1313 سرهنگ حاج علی رزم آرا کفیل فرماندهی تیپ مستقل لرستان  از این موسسه :  " ... وزارت ... معارف و اوقاف ... در بازدیدی که ... از دارالتربیه عشایری [ خرم آباد ] برای ملاحظه اطفال الوار به عمل آمد ... وضعیت دارالتربیه [ خرم آباد ]  از لحاظ نظافت و پاکیزگی و لوازمات بی اندازه بد و بلکه در انظار خیلی زننده می باشد . ... منظور از تاسیس  این موسسه برای نگهداری اولادان عشایر ، تربیت و تعلیم آنها و بالاخره نگاهداری آنها با طرز نظیف و پاکیزه بوده ، با طرز فعلی گذشته از اینکه منظور اصلی دولت اجرا نخواهد شد در روحیه اطفال آن اثرات عمیقی که لازم است حاصل نخواهد گردید ....

 

1 - ... محل فعلی بد ، کثیف و گنجایش نگاهداری افراد را نداشته و ممکن است به واسطه بودن اطفال در این بنا تولید امراض شده تلفاتی به انها وارد نمای

2 – وسایل و ملزومات دارالتربیه – میز – نیمکت – لوازم آشپزخانه – تختخواب – ملحفه – لوازمات خواب اطفال به کلی شکسته ، کهنه و مندرس و در نظر روسای الوار  که همیشه برای بازدید اطفال خود به موسسه می آیند ، بد و زننده بوده ...

3 – نسبت به وضع البسه و تنظیف اصفال ... دستوراتی صادر شود که بیشتر دقت و مراقبت نمایند .

قطع دارم .... اوامری برای رفع معایب فوق صادر خواهند فرمود . چه در صورت عدم مرتفع کردن معایب دارالتربیه نتیجه مطلوبه را نداده و حتی منحل کدن ان به درجات بهتر است " »

( اعضاد فرهنگ ، نگاهی به زندگانی اعتضاد الشریعه میزرا محمدخان رازانی بنیانگذار فرهنگ و معارف لرستان – محسن روستایی – ص 54 – به نقل از اسناد سازمان اسناد ملی ایران به کد 56006-1952  )

« " به فاصله چند روز بعد از گزراش رزم آرا ، 8 تن از اطفال دارالتربیه [ خرم آباد ] به مرض اوریون مبتلا می شوند و زمانی که آنان را برای معالجه به مریضخانه قشونی می برند مرض مزبور در میان قشون نیز سرایت می کند . رئیس مریضخانه قشون پس از معاینه بیماران اظهار می دارد : که هنوز میکرب و سرایت این مرض تشخیص داده نشده . مبتلاشدگان به اوریون اطراف لوزتینشان تورم و تب شدید 39 و 40 دارند و نیاز دارد که اقلا این اطفال مبتلا 24 روز تحت معالجه باشند تا به سایرین سرایت نکند . " »

( همان – کد 10-15-786)

چنانکه از اسناد و اقوال بر می آید ، مکان این موسسه از بهمن ماه سال 1307 خورشیدی تا ، 1313 خورشیدی در همین ساختمان بود . و در سوم اسفند سال 1314 به ساختمان نوساز اما نیمه کاره ای در منوچهر آباد شهر خرم آباد انتقال یافت .

 

ادامه دارد ..

 

/ 1 نظر / 55 بازدید
بهمن

درس خواندن در سيستم زندگی عشايری سخت و موجب عسر و حرج است و متاسفانه از اين نقطه ضعف عشاير حکومتها همواره حداکثر سوءاستفاده را کرده اند