بازیهای لرستان 5

میدان و زمین این بازی بایستی در جایی فراخ و هموار باشد . یک بازی گروهی است (دست کم 4 تن برای برگزاری این بازی نیاز است ) . بدین گونه که بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می شوند . سپس دایره ای که شعاع ان معمولا به تعداد افراد تقسیم شده در هر گروه بستگی دارد بصورت توافقی بر روی زمین مشخص و رسم می کنند و نیز بر سر تعداد " مررهmarra " های بازی به توافق می رسند و عددی را برای پایان بازی اعلام می کنند"دال dAl" . و پس از آن که دایره کشیده شد ، محلی را به نام " دالگه dAlgah *" که با دایره رسم شده جهت بازی فاصله ای نسبتا زیاد دارد (نباید کمتر از 50 متر باشد ) برگزیده و بوسیله قطعه سنگی بزرگ و یا تک چوبی بلند که در خاک فرو کرده اند و یا درختی که از زمین روئیده و ... نشانه گزاری می کنند . سرگروهها برای اینکه مشخص شود کدام گروه باید در داخل دایره قرار بگیرد قرعه کشی می کنند ( معمولا به وسیله یک تکه سنگ و یا سکه و ...) . و پس از اینکه مشخص شد کدام گروه باید در داخل دایره قرار گیرد بازی آغاز می شود .

بدین ترتیب که گروه بازنده در قرعه کشی که هریک کلاهی ( که معمولا نمدی است ) بر سر دارند در درون دایره رسم شده می نشینند ( بگونه ای که رخ انها به سمت برون دایره باشد و پشت ایشان به سمت مرکز دایره باشد . ما این گروه را گروه A می نامیم) . این گروه بایستی با همکاری یکدیگر از کلاه های که بر سر دارند در برابر ربوده شدن توسط افراد گروهی که بیرون دایره هستند ( و ما آن را گروه B می نامیم ) پاسداری کنند . آنها حق دارند برای دور نگه داشتن گروه مقابل از کلاه بدون اینکه خود از دایره خارج شوند . با روی ( از نوک انگشت شصت پا تا بر آمدگی قوزک ) پای خود به ساق ( از قوزک تا زیر زانوی) پای هر یک از افراد گروه ایستاده ها (B) بزنند . اگر یکی از افراد گروه A موفق به این کار شود . افراد گروه نشسته ها A همگی با هم فریاد می کشند " قاو قاو - QAow QAow " و این به این چم است که ما توانسته ایم ساق پای یکی از افراد گروه ایستاده ها B را بزنیم و بدون اینکه گروهی امتیازی بدست اورده باشد جایی دو گروه با هم عوض می شود( یعنی گروه ایستاده ها B باید جایش را با گروه نشسته ها A عوض کند ) و بازی ادامه می یابد .
افراد گروه B در حالی که دائما به دور دایره می چرخند و حرکت می کنند و به قصد ربودن کلاه گروه نشسته (A) به ایشان حمله می کنند . و اگر یکی از گروه ایستاده ها (B) موفق به این کار شود . به سرعت و در حالی که کلاه ربوده شده را در دست دارد به سمت " دالگه dAlgah " می دود و سعی در آن دارد تا با یاری دیگر افراد هم گروه خود کلاه را به " دالگه dAlgah " رسانده و آنرا بر " دالگه dAlgah " قرار دهد . سایر افراد هم گروه نیز او را در این کار یاری می دهند . چنانچه گروه ایستاده ها (B ) موفق به این کار شود توانسته یک " مررهmarra " برنده بازی شود . و چنانچه گروه نشسته ها A بتوانند پیش از رسیدن کلاه ربوده شده توسط گروه ایستاده ها B به " دالگه dAlgah " کلاه را از انها باز پس گیرند . بدون اینکه گروهی امتیازی بدست اورده باشد جایی دو گروه با هم عوض می شود و بازی ادامه می یابد .
در این بازی تنها هنگامی که یکی از گروهها بتواند کلاه را برباید و آنرا به " دالگه dAlgah " برساند توانسته یک " مررهmarra " برنده بازی شود .و هر یک از گروهها که تعداد " مررهmarra " های برده اش زود تر به عدد از پیش تعیین شده ( " دال dAl" ) . برسد برنده نهایی بازی است . البته گاهی نیز اتفاق می افتد که دو گروه در میان بازی عدد " دال dAl" را بصورت توافقی کم یا زیاد می کنند .

* دالگه - dAlgah : در زبان لری به چم محل نشانه گذاری شده می باشد

/ 0 نظر / 37 بازدید