احـد رستگار فرد

پروفایل من

وضعيت آب و هوا

ابزار نمايش اوقات شرعي

آرشیو وبلاگ
      خرم آباد (خرم آباد با نام واقعی «خــــورمـۈه» شهری از ژرفای تاریخ)
میر ملاس پله نخست نردبان نویسنده: احـد رستگار فرد - دوشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٦

مدتی است که نام، ساختمان نگارخانۀ میرملاس خرم آباد - که " پیشتر به ترتیب شهرداری، چاپخانه و دفتر مطبوعاتی، مطب پزشک و دفترخانۀ اسناد رسمی بوده " [1] - و پیشنهاد، استاد بزرگوار آقای قاسمی دربارۀ، موزۀ مطبوعات شدن آن؛ نُقلی نو شده است، برای برخی محافل اساتید اهل نگارش و قلم در کمند آوردگان چیره دست؛ و دوستان وبلاگ نویس، عمدتاً، خرم آبادی. در این میان از دید این کمینه، تلاش و پای فشاری و " جا خوش کردن " استاد زبردست و گرامی؛ آقای سلاحورزی و برادر گران قدرم آقای جایدری – آنهم در دو جبهه مطبوعات و اینترنت - بیش از دیگر دوستان بوده. البته بسیاری از بزرگواران شیوا قلم همشهری نیز دغدغه هایشان را دراین باره، با چاپ دل نوشته هایی در مطبوعات سطح استان، نمایان و منتشر کرده؛ و هریک از منظر نظر زیبا بین خویش به موضوع پرداخته اند. در چنین فضایی، این کمینه هم موقع را مغتنم دیده، و بر آن شدم تا تنور این بحث در برابر گرما و گرما هیجانات انتخابات و هیاهوی تبلیغات کاندیداتورها به سردی نگرویده و در میان جنجالهای ایشان به چاه فراموشی نیافتاده، از زاویۀ دیگری، چند سطری در این باب تحریر کنم.

پیش از متهم شدن بگویم، به هیچ عنوان قصد نان قرض دادن و بت سازی، یا چیزی شبیه آن را ندارم، اما آنانکه دانند، می دانند، تنها نام شخصیت شخصی شخیص همچون استاد قاسمی برای مشروعیت بخشیدن به چنین پیشنهادی کافی است، و ، بی هیچ گونه شکی، نام و تعدد همۀ بزرگوارانی که در این زمینه اظهار نظر و پیگیریهای نموده اند؛ نشانگر اهمیت و لزوم اجرای آنچنان پیشنهادی است. باز هم پیش از متهم شدن بگویم که، به هیچ روی بر آن نیستم تا شهرستایی و خودی ستایی نمایم، اما بازهم آنانکه دانند، می دانند، مقام و جایگاه ادبیات و مکتوبات و مطبوعات استان لرستان و نیز اهالی ادب و قلم این استان تا چه پایه رفیع است و علاوه بر آن قوم لر از دیر باز چه سهم بسزایی در ساختن فرهنگ کشوری که اینک ایران نامیده می شود دارد.

گذشته از آنچه که در بالا گفته شد، و هرچند که ساختمان میرملاس بدون تاریخچه و حالت نمادینش چندان جای مناسبی برای اینچنین اقدامی نیست اما، برای قدم نهادن در اینچنین راهی و اندوختن تجربۀ اینچنینی، نقطۀ شروع بسیار خوبی است . باید بگوییم که به نظر این کمترین، موزۀ مطبوعات شدن ساختمان میرملاس، گذشته از تمام ابعاد فرهنگی اش، از بُعد دیگری قابل تأمل است، اینکه پیگیری و به ثمر رساندن این پیشنهاد چالشی را به وجود می آورد که می تواند سنگ محکی باشد برای سنجش اینکه، یک؛ ما همۀ اهالی این خطه « واقعاً تا چه حد حاضر به هزینه کردن برای زادگاه و شهرمان هستیم ؟ ». و دو؛ مسئولان این استان « واقعاً چه حد به فرهنگ، ادب، فرهیختگان و افتخارات این استان و قوم احترام می گذارند و برای آنان ارزش قائل و برای رشد و بالندگی و قدر دانی و پاس داشت آنها حاضر به بستر سازی و همکاری و مساعدت هستند ؟ ». سنگی که در پایان کار سره را از ناسره می شناساند، و صادق عاشق را رو سفیدتر و متظاهر منافق را سیه روتر می نمایاند. به بیانی دیگر، این پیشنهاد اینک به یک مسئلۀ حیثیتی مبدل شده که، همت و حمیت، همدلی و همزبانی، همبستگی و همراهی، نفوذ و اثر بخشی همگی ما – و بویژه اهالی مطبوعات و قلم - را، برای داشتن یک خرم آباد، آبادتر و فرهنگی تر و پیشرفته تر، به چالش می کشاند.

 با توجه به نزدیکی انتخابات، فرصت مناسبی پیش آمده تا با پیگری ی و مساعدتهای بیشتر و بهتر مسئولان ذیربط استان لرستان و بویژه مسئولان شهر خرم آباد، برای به ثمر رسیدن این پیشنهاد، ضمن آنکه نمایانگر قدردانی مسئولان استان از حضور پر رنگ سالهای گذشته مردم  خرم آباد و باعث دلگرمی هرچه بیشتر این مردم همیشه در صحنه و تیزبین و قدرشناس -  بویژه اهالی وادی قلم -، برای حضوری پر شورترشان در انتخابات آتی باشد. اقدامی که می تواند مشت محکمی باشد بر دهان آنان که لرستان و خرم آباد را مناطق فراموش شده می انگارند، جایی که سرنوشت آن برای هیچ یک از مسئولانش مهم نیست !!

فراموش نکنیم که گذشته از ارزش وصف ناپذیر معنوی و منسوب بودن به نام معتبر ایشان - در میان اهالی تحقیق و مطبوعات کشور -، کتابخانۀ استاد قاسمی از نظر مادی چنان گنجینۀ گرانقدر و ارزشمند و معتبری است، که بسیاری از کتابخانه های بزرگ و معتبر خصوصی و دولتی داخل و خارج کشور، با پیشنهادهای آنچنانی و بر دیدۀ منت حاضر به فراچنگ آوردن آن هستند؛ اما این سید بزرگوار که عاشقانه شهر و دیار خود را می پرستد. بدور از هر چشم داشت مادی و... برآن است تا در صورت فراهم شدن محلی مناسب، با اهداء و انتقال چنین گنجینۀ عظیم علمی – که آنرا در طی سالیان و با تحمل رنجهای بسیار و خون دل خوردنهای فراوان فراهم آورده است – به شهر خرم آباد، بار دیگر عشق به زادگاه و موطنش را به همگان ثابت نماید. از محقق عزیز آقای اقبالی شنیدم که استاد قاسمی از اینکه ، مسئولان یکی از کتابخانه های کشور هند، برای مطرح کردن پیشنهاد خرید کتابخانۀ سید از ایشان، درخواست وقت کرده بود، سخت برآشفته شده اند . بزرگی این عشق تنها هنگامی مشخص می شود که بدانیم، این استاد عاشق در صورت پذیرفتن کوچکترین آن پیشنهادها، می تواند ضمن بدست آوردن ثروت مادی فراوان، نام خود را برای همیشه بر سردر کتابخانه ای معتبر جاودانه کند، اما این پیر پرتوان و کوشا و همیشه عاشق، از همۀ اینها تنها به عشق شهرش خرم آباد و قوم اش گذشته و اینک تنها چشم به دستان ما دارد تا در جواب همۀ افتخاراتی که برای این شهر و استان و قوم کسب کرده و به پاداش تمامی رنجهای که در این ره به جان خریده چند خطی قلمی کنیم و گامی به سوی او برداریم.

امیدوارم تا با پیگیریهای مجدانه همگی ما این پیشنهاد به سرانجامی خوش برسد، تا علاوه بر اینکه قوم لر، اهالی استان لرستان و شهر خرم آباد به موزۀ مطبوعات که حق مسلم ایشان است؛ می رسند، این آرزوی استاد قاسمی هم برآورده گردیده و خستگی سالیان غربت از تن او بدر آید؛ و نیز دیگر فرهیختگان و دلسوزان این قوم / استان / شهر با امیدواری بیشتر و شوق و جسارت فزونتر، و بدور از ترس تنها ماندن، برای مطرح کردن چنین پیشنهادهای پا پیش بگذارند.   

[1]. شمارۀ 307 ماهنامۀ صنعت چاپ – ص 12 – صنعت چاپ در خرم آباد از نخستین چاپخانه ها تا امروز - سید فرید قاسمی – دی ماه 1386

  نظرات ()
مطالب اخیر خرم‌آبادی‌ها به کمپین لِغِن‌وخَرَ بپیوندند لرشناسی نیاز امروز مردم لر ترجمه "ماهی سیاه کوچولو" بهرنگی به لُری (مینجایی) لباس‌ لرهای فیلی: در استان‌های لرستان‌، ایلام و کرمانشاه کردستان عراق و داعش ، دوست یا دشمن کشف گور 3200 ساله در فرودگاه خرم‌آباد گذری بر چگونگی انتخاب نظام و دستگاه خط لور 1 زیر بار غم برارم؛ دانلود نوحه ها و مداحی های لری حاج رضا نقاش بروجردی روایتی محلی از اسطوره‌ی جهانی میل به زندگی جاودان بازمانده‌های کهن زبان لری در متون فارسی
‪Google+‬‏ کلمات کلیدی وبلاگ لرستان (٢٩) فرهنگ (٢٠) خرم آباد (۱٩) لر (۱٧) زبان (۱٤) آیین ها (۱۱) اخبار (۱٠) سوگواری (٩) همیت قومی (٩) مشاهیر (٧) لر بلاگها (٧) ادبیات لری (٧) بازیهای لری (٥) فرهنگ و هنر (٥) تازه های کتاب (٤) طبیعت (۳) لور (۳) خط (٢) مقاله (٢) میر ملاس (۱) بنا (۱) باستان شناسی و تاریخ (۱) لرشناسی (۱) لرپژوهشی (۱)
دوستان من ...تا سپیده نگاهی به هنر و ادبیات خرم اباد @(بچه هاى خرم آباد)@ Asemane e Khorramabad Khormoa on Alexa Lur People MAP OF Khorramabad آبفا شهر خرم آباد آبفا لرستان اتابکان لر اتاق بازرگانی ‌صنایع و معادن خرم آباد احد چگينی احد چگينی ۲ اصالت بختیاری آقا زینم علی خرم آباد امور آبفا شهر خرم آباد آموزش و پرورش ناحيه يک خرم آباد انجمن علمي كشاورزي دانشگاه آزاد خرم آباد انجمن علمی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آب آوای محیط زیست ایران اولین مجله علمی کشاورزی دانش سبز خرم آباد ايــــــــــذه ايذه - خوزستان - ايران ب مثل بختیاری باباطاهر لر باؤیــنه بچه های خرم آباد بـــــــرده شیــــر بلوط بهمن علاءالدین(مسعود بختیاری) بی تو هرگز بیان ایرانی بیداری پايگاه هنرمندان لر پرشين بلاگ خرم آباد پرنیان ۷ رنگ ممسنی پژوهشکده تاریخ-فرهنگ-ادبیات قوم بختیاری پیش بینی ی هواشناسی خرم آباد پيش بينی ی هوای لرستان تاریخ قوم لر تاريخ و فرهنگ بختياری تال خرم آباد تالار گفتگوی لرستان ترنم تصویر پیل گپ ( پل بزرگ خرم آباد ) تویسرکان بهشت غرب ایران تی به رهت ایمهنم تــــیـام جنبش آزادی خواهان لور چــهـار فصــل چــویــل دنـــا حرفهایی برای گفتن خانه ی بختياری خرم آباد در ویکیپدیا خرم آباد شهر فراموش شده خرم‌آباد (لرستان) + رضا جايدری خرموه )خرم آباد ( خرومووه ۳ ( خرم آباد ۳ ) خــط لری خورشید لر دالکه ( خرم آبادی ) دانشجویان لرستانی تهران دانلودموسیقی لری در مورد زندگی بختیاری دز پارت دز شاپور خواست ( خرم آباد ) دوستداران زاگرس دیگری در من سازمان آمار و فن آوری اطلاعات شهرداری خرم آباد سامان از خرم آباد سايت رسمي شهرداري خرم آباد سايت رضا خرم آبادی سبزه سرا ستاره خرم آبادي ستاره نيکوبخت سر هرک سرزمین پنج خورشید سرود بخت يار سلام لرستان سلام لرستان شاهزاده ى بختیاری شرکت رایانه مهر مهستار شعر خرم آباد شعر لری شعر و ادبیات شعرهای ناب لری شهر لـــنــده شهر من پارسوماش شهری از تاریخ شهریاران شعر ممسنی شور زندگی شیهه ی آفاق طبیعت لرستان طلبه ی دهدشتی عکس ها و اخبار ورزش لرستان و خرم آباد علی رضا کرمی - خرم آبادی فتو بلاگ جوان خرم آبادي فراسو فردای لرستان فردای لرستان۲ قوم لر کاسيت کلوب از خرم آباد گزارش آنلاین آسمان خرم آباد گهر ( خرم آبادی لر لــــر ایــران لر دگان لر لینک لرستان بزرگ لرستان بزرگ لرستان جنوبی لرنا لری غریب ( کسری چگینی) لــــــــــــور لـــیــراوی مال کــنون محبان مهدی فاطمه محسن يه خرم آبادی مسی و مدیریت مفاخر لرستان ملایر را بهتر بشناسیم ملس خرم آباد مندیــر بهارون مهدی از خرم آباد مهدی ویس خرم آباد ی مهر سبز خرم آباد موج میتوان چندین قرن زندگی کرد؟ ن . شهبازی نقشه های هوايی خرم آباد نقشه ي گردشگري ي خرم آباد هالو زال هتلهای ازنا هتلهای اليگودرز هتلهای بروجرد هتلهای خرم آباد هتلهای دورود هُرو : لرستان لکی بختیاری کهگیلویه ممسنی هفته نامه صداي ملت ( خرم آباد ) همتبار هميشه فاصله يي هست هواشناسی ی خرم آباد وبلاگ اختصاصی طایفه ایسوند وبلاگ کوهنوردی احسان وضع فعلی هوای خرم آباد وضعیت آنلاین آب و هوای خر م آباد يك كوچه خرم آباد یکی از هزاران کمک به شناخت وگسترش فرهنگ لر(بختیاری ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب